e-mail: info@prirodnyraj.sk

facebook: Prírodný raj

instagram: prirodnyraj


Adresa predajne a kozmetického salóna

Ružinovská 40C
821 03 Bratislava


Pondelok - Piatok

10:00 - 18:00


 
 

Ako sa k nám dostanete:

- v prípade auta sú Vám priamo pred predajňou k dispozícii 3 parkovacie miesta (pri vjazde na parkovisko je rampa, kde na zvončeku stačí stlačiť Prírodný raj)

- pri využití MHD sa k nám dostanete električkou č. 8 a 9 (zástavka Chlumeckého) alebo neďaleko je aj zástavka Astronomická pre autobusové linky č. 67, 78, 87

 

Fakturačné údaje:
Prírodný raj s. r. o.
Jégého 8
821 08 Bratislava - Ružinov

IČO: 51085658
DIČ: 2120589603
IČ DPH: SK2120589603

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I., odd. Sro, vl. č. 122361/B

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. Box 5, 820 07 Bratislava 27

 
V prípade akejkoľvek otázky nás neváhajte kontaktovať